رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شهد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:25/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 14,675 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,563 تعداد خريدار: 188 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,563 حجم معامله: 203,497 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,392 جمع معامله: 2,986,313,636 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شهد(قند خوي) - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 14/09/1391
شهد(قند خوي) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/07/30 14/09/1391
شهد(قند خوي) - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 23/08/1391
شهد(قند خوي) - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي دوره مالي منتهي به 31/04/91 (به پيوست) 22/08/1391
شهد(قند خوي) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) 10/08/1391
شهد(قند خوي) - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 08/08/1391
شهد(قند خوي) - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 08/08/1391
شهد(قند خوي) - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 26/07/1391
شهد(قند خوي) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي نشده) 28/05/1391
شهد(قند خوي)- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 12/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88809078-9
فاكس: 88809080
آدرس: تهران ميدان فردوسي ، ساختمان شهد ، طبقه ششم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما