رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-4000-1398/02/31 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:31/02/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 171 درصد تغییر: 144 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 197 تعداد خريدار: 18 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 197 حجم معامله: 1,127 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 100 جمع معامله: 192,195,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما