رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وبملت-3200-1398/02/22 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:22/02/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 1 درصد تغییر: (98) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1 تعداد خريدار: 14 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1 حجم معامله: 579 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1 جمع معامله: 579,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما