رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كالبر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:25/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 6,774 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,000 تعداد خريدار: 625 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,000 حجم معامله: 5,843,822 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,734 جمع معامله: 39,585,901,288 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/09/1391
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده)(اصلاحيه) 20/09/1391
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (اصلاحيه) 20/09/1391
لبنيات كالبر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/09/1391
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/08/1391
لبنيات كالبر - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 22/08/1391
لبنيات كالبر - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) 01/08/1391
لبنيات كالبر - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 17/07/1391
لبنيات كالبر - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/07/1391
لبنيات كالبر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 15/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: -
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما