رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي بارز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:25/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 4,975 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,200 تعداد خريدار: 376 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,200 حجم معامله: 1,960,021 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,952 جمع معامله: 9,750,544,589 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه صنعتي بارز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 14/09/1391
گروه صنعتي بارز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (اصلاحيه) 23/08/1391
گروه صنعتي بارز - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 22/08/1391
گروه صنعتي بارز - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/06/1391
گروه صنعتي بارز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31( بارزترابركرمان) 13/06/1391
گروه صنعتي بارز - صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1391 لاستيك بارز كردستان 05/06/1391
گروه صنعتي بارز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(مجتمع صنايع لاستيك سير جان) 01/06/1391
گروه صنعتي بارز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31( سامان بارز) 01/06/1391
گروه صنعتي بارز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 15/05/1391
گروه صنعتي بارز- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 5-88766721
فاكس: 88767155
آدرس: خ سهروردي ،‌هويزه غربي ،‌شماره 119
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما