رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پلي اكريل ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:25/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 6,536 درصد تغییر: (10) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,536 تعداد خريدار: 638 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,536 حجم معامله: 3,022,307 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,536 جمع معامله: 19,753,798,552 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما