رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پلي اكريل ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/31
تثبیت شده:31/02/1398 آخرين اطلاعات:31/02/1398   ساعت: 18:45
آخرين قيمت 4,110 درصد تغییر: 6 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,244 تعداد خريدار: 7,117 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,244 حجم معامله: 62,952,996 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,901 جمع معامله: 258,765,062,083 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما