رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:25/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 17,328 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,366 تعداد خريدار: 168 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,366 حجم معامله: 3,385,767 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,326 جمع معامله: 58,668,369,220 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما